iFightDepression

Mirëseardhët! Është një kënaqësi që ju kemi këtu!

 

  • Instrumenti iFightDepression është një program i vetadministrueshëm në internet,  për ata individë të cilët përjetojnë një nivel të moderuar të depresionit. Shërbimi ofrohet pa pagesë dhe ka për qëllim të ndihmojë individët për të vetadminstruar simptomat e tyre të depresionit, si dhe të promovojë shërimin. Ky instrument përdoret me ndihmën e një profesionisti shëndetësor të trajnuar si “udhëheqës”, dhe nënkupton përdorimin e këtij instrumenti nëpërmjet ndihmës së mjekut të familjes ose të një profesionisti të shëndetit mendor.
  • Nëse ju është mundësur aksesi në program, ju mund të “hyni” për të aksesuar dhe mund të punoni me instrumentin. Nëse nuk jeni pajisur me të dhënat për të hyrë në sistem, nuk mund të përdorni këtë instrument. 
    Nëse jeni duke përjetuar depresion dhe jeni të interesuar për iFightDepression, me mirëkuptim, kërkojmë nga ju që të kuptoni se përdorimi i instrumentit është i mundur vetëm me ndihmën dhe udhëheqjen e një profesionisti shëndetësor. Ne ju rekomandojmë që të kontaktoni profesionistin tuaj shëndetësor për të diskutuar me të rreth mundësive të tjera për mbështetje dhe trajtim, të cilat mund të jenë të dobishme për   ju.
  • Nëse jeni një profesionist shëndetësor dhe jeni i interesuar që të përdorni instrumentin si pjesë të praktikës tuaj, ju lutemi të dërgoni një E-mail në  ifightdepression@eaad.net për informacion të mëtejshëm.