iFightDepression

Warunki użytkowania

Porozumienie pomiędzy użytkownikiem narzędzia iFightDepression a Europejskim Sojuszem Przeciwko Depresji (EAAD)

Korzystając z tej strony internetowej potwierdzasz, że zapoznałeś/aś się i akceptujesz poniższe warunki użytkowania:

Wszystkie informacje i materiały, w tym grafika i projekt narzędzia iFightDepression są, o ile nie zaznaczono inaczej, chronione prawem autorskim EAAD. Bez uprzedniej zgody nie mogą być one powielane lub rozpowszechniane w inny sposób, ani w całości, ani we fragmentach. Prawa własności intelektualnej należą do EAAD.

Dostęp do informacji i materiałów mają wyłącznie zarejestrowani użytkownicy. Przewiduje się ich wykorzystanie wyłącznie do celów prywatnych. Każde inne wykorzystanie, jak również powielanie informacji i materiałów wymaga wcześniejszej zgody EAAD.

Serwis iFightDepression zawiera pewne linki do stron internetowych osób trzecich. Linki te zostały zamieszczone w celu zwiększenia użyteczności narzędzia iFightDepression. EAAD nie ma żadnego wpływu na zawartość tych stron, ani nie odpowiada za ich dostępność.

W żadnym wypadku EAAD nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia, straty lub szkody (w tym, lecz nie wyłącznie, szkody bezpośrednie, pośrednie, ekonomiczne i wynikowe) w odniesieniu do jakiejkolwiek kwestii związanej z informacjami zawartymi na stronie, ani za wykorzystanie tych informacji, ani za działania podjęte lub niepodjęte w oparciu o informacje zawarte na stronie (w tym, lecz nie wyłącznie, za straty lub szkody spowodowane zaniedbaniem).

Uzyskane dane związane z korzystaniem z iFightDepression są przechowywane na bezpiecznym serwerze. Stosowane są wszystkie kwestie związane z ochroną i bezpieczeństwem danych zgodnie z obowiązującymi przepisami. W żadnym momencie nie zostaniesz poproszony/a o podanie swojego nazwiska. Wszystkie dane są na żądanie pseudonimizowane, co oznacza, że wszelkie dane identyfikujące są ukryte pod pseudonimem (numerem identyfikacyjnym systemu) i nie są widoczne.

Zgodnie z przepisami masz prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usuwania lub wstrzymywania ich przetwarzania, które są w naszym posiadaniu. Dane kontaktowe do takiego wniosku, jak również dalsze wskazówki dotyczące bezpieczeństwa danych są wyjaśnione w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych. Wyjaśnia ono, jakie dane zbieramy w jakim celu i jak są one wykorzystywane.

W przypadku dalszych pytań dotyczących warunków korzystania z narzędzia iFightDepression lub jakichkolwiek innych problemów związanych z narzędziem iFightDepression, prosimy o kontakt pod adresem ifightdepression@eaad.net.