iFightDepression

Oświadczenie o ochronie prywatności

Dlaczego to oświadczenie o ochronie prywatności jest ważne?

Europejski Sojusz przeciwko Depresji poważnie traktuje prawo do ochrony danych osobowych i jest prawnie zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa tych danych. Oświadczenie o ochronie prywatności informuje, jakie informacje są przechowywane i w jakim celu, jeśli korzystasz z narzędzia iFightDepression. Należy pamiętać, że niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy wyłącznie strony internetowej iFightDepression Tool, a nie jakiejkolwiek innej strony internetowej, o której wspominamy lub do której podajemy link.

Do czego to się odnosi?

Narzędzie iFightDepression, do którego odnosi się niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności, zostało opracowane przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach projektu PREDI-NU (wrzesień 2011 - sierpień 2014), reprezentowanego przez doświadczonych naukowców z dorobkiem w dziedzinie promocji zdrowia psychicznego i badań naukowych. Od czasu zakończenia projektu narzędziem iFightDepression zarządza Europejski Sojusz Przeciwko Depresji (EAAD).

Z EAAD można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej (contact@eaad.net) lub zwykłej poczty na adres:

European Alliance Against Depression
Goerdelerring 9
D - 04109 Leipzig

Jakie dane będą zbierane?

Zbierany jest adres e-mail, na który otrzymany został link rejestracyjny, jak również nazwa użytkownika, jeśli została wybrana. Dane te są wykorzystywane do regulowania dostępu do konta oraz do identyfikacji użytkownika u osoby prowadzącej, jeśli użytkownik zdecyduje się udostępnić swoje dane osobie prowadzącej.

Narzędzie przechowuje oceny nastroju i zapisane arkusze, jak również dziennik stron, z którymi pracowałeś. Podczas rejestracji pytamy o płeć i wiek. Ponadto, ponieważ narzędzie iFightDepression Tool jest stale oceniane, zostaniesz dwukrotnie poproszony/a o udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania:

 • Przy pierwszym logowaniu
 • Po 6. warsztacie LUB po 8 tygodniach (poprzez link, który otrzymasz e-mailem)

Pytania dotyczą twojego obecnego i poprzedniego samopoczucia oraz samego iFightDepression (oczekiwań związanych z pracą z narzędziem oraz doświadczeń z nim związanych).

Przechowywane są również niektóre dane techniczne, takie jak twoje hasło, czas ostatniego logowania i identyfikator osoby prowadzącej, która utworzyła twoje konto.

Dlaczego zbieramy te informacje?

Korzystanie z narzędzia iFightDepression Tool wymaga przechowywania wprowadzonych przez ciebie danych. Np. umożliwiamy ci monitorowanie swojego nastroju w czasie lub sukcesywne wypełnianie arkuszy ćwiczeń online. Ponadto, mając na celu jak najlepsze leczenie, użytkownik może zdecydować się na udostępnienie wprowadzonych informacji swojemu lekarzowi prowadzącemu w celu ułatwienia komunikacji. Te aspekty są możliwe tylko wtedy, gdy wyżej wymienione dane są przechowywane w bazie danych narzędzia iFightDepression. Zostanie to zrobione wraz z datą i godziną użycia programu.

Ponadto, w celach ewaluacyjnych, twoje doświadczenia z narzędziem iFightDepression są dla nas interesujące. Chcielibyśmy między innymi:

 • Optymalizować narzędzie iFightDepression w przyszłości,
 • Uzyskać informacje na temat wskaźników ukończenia i porzucenia pracy z programem 
 • Uzyskać informacje, czy narzędzie dobrze redukuje objawy depresji zgłaszane przez pacjenta,
 • I dowiedzieć się, jak to odnosi się do korzystania przez ciebie z narzędzia.

Dodatkowo twoja ocena nastroju i arkusze zostaną przeanalizowane w celu odpowiedzi na pytania dotyczące badań naukowych na temat zastosowania programu.

Żadna z tych czynności nie wymaga od nas znajomości twojego nazwiska lub adresu e-mail. Dlatego też analiza ta jest przeprowadzana pseudonimowo. Zaprojektowaliśmy to narzędzie specjalnie po to, aby umożliwić nam przeprowadzenie tej analizy bez poznawania twojego nazwiska lub adresu e-mail. Nawet jeśli użyjesz formularza "Opinia" w narzędziu, aby powiedzieć nam, co ci się podoba lub nie podoba w narzędziu, nie jesteśmy w stanie określić, który użytkownik przekazał opinię.

Narzędzie przechowuje adres e-mail dla każdego użytkownika w celu wysyłania linków rejestracyjnych i ułatwienia logowania bez konieczności pamiętania nazwy użytkownika. Możesz użyć jednorazowego adresu e-mail w celu zwiększenia prywatności.

Co zostanie zrobione z przedmiotowymi informacjami i czy dane są bezpieczne?

Wszystkie gromadzone przez nas dane są przechowywane na centralnym, bezpiecznym serwerze w siedzibie dostawcy usług internetowych w Niemczech ("Domainfactory"). Podjęte zostaną wszelkie uzasadnione środki fizyczne i techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych w każdym miejscu.

Dane zostaną przeanalizowane i ocenione w celu optymalizacji narzędzia pod kątem przyszłego zastosowania oraz uzyskania dalszych naukowych informacji na temat korzystania z programów internetowych, takich jak iFightDepression. W tym celu dane będą ewentualnie bezpiecznie przekazywane pomiędzy organizacjami partnerskimi i partnerami projektu zaangażowanymi w zadania związane z ewaluacją. Wszystkie uczestniczące w projekcie ośrodki podlegają przepisom o ochronie danych osobowych i zostały poinstruowane, aby zarządzać danymi i pracować z nimi w sposób jak najbardziej poufny.

Zanonimizowane fragmenty wprowadzonych informacji mogą zostać wykorzystane w publikacjach (naukowych) na temat narzędzia iFightDepression  i/lub w procesie rozpowszechniania informacji na jego temat.

Możesz przyczynić się do bezpieczeństwa swoich danych poprzez bezpieczne przechowywanie hasła lub nie przechowywanie go w ogóle.

Kto będzie miał dostęp do moich danych?

Dostęp do spseudonimizowanych danych mają wyłącznie pracownicy EAAD lub naukowcy i organizacje partnerskie, którym kierownictwo EAAD udzieliło stosownych instrukcji.

EAAD nigdy nie będzie:

 • Wykorzystywać lub ujawniać danych osobowych bez wyraźnej zgody użytkownika, chyba że jest to związane z obowiązkiem prawnym.
 • Wykorzystywać danych osobowych do wysyłania niezamówionych e-maili informacyjnych (spam)
 • Udostępniać lub sprzedawać danych osobowych osobom trzecim (np. w celach promocyjnych)

Czy mam prawo dostępu do tych danych lub ich usunięcia?

Tak, przysługują ci trzy prawa przyznane przez Ogólne Rozporządzenie Unii Europejskiej o Ochronie Danych Osobowych:

 • Masz prawo wglądu do wszystkich danych, które przechowujemy na twój temat.
 • Masz prawo do poprawienia wszelkich danych, które przechowujemy na twój temat, a które są nieprawidłowe.
 • Masz prawo do usunięcia wszystkich zapisanych przez nas danych dotyczących ciebie.

Jeśli chcesz skorzystać z tych praw, napisz wiadomość e-mail na adres ifightdepression@eaad.net, w temacie wpisując "Prośba o udostępnienie danych - narzędzie iFightDepression" i bądź przygotowany/a na przedstawienie dowodu swojej tożsamości, zazwyczaj pisząc z adresu e-mail, który został użyty do rejestracji.

W przypadku niezadowolenia z przetwarzania przez nas twoich danych, masz prawo złożyć skargę do swojego urzędu ochrony danych.

Pliki cookie

Diese Cookie-Richtlinie wurde erstellt und aktualisiert von der Firma CookieFirst.com.

Zmiany w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności

Jeśli wprowadzimy zmiany w zakresie gromadzonych przez nas danych i sposobu ich wykorzystywania, zmienimy oświadczenie o prywatności na stronie narzędzia iFightDepression . Użytkownicy zostaną poinformowani o zmienionych warunkach.

W przypadku dalszych pytań dotyczących niniejszego oświadczenia o ochronie danych lub innych problemów związanych z narzędziem iFightDepression, prosimy o kontakt pod adresem ifightdepression@eaad.net.