iFightDepression

Personvernerklæring

Hvorfor er denne personvernerklæringen viktig?

Eureopean Alliance against Depression tar dine rettigheter til databeskyttelse på alvor og er lovpålagt å beskytte dataene dine. Personvernerklæringen forteller deg hvilken informasjon som lagres, og for hvilket formål, hvis du bruker iFightDepression. Vennligst merk deg at denne personvernerklæringen kun gjelder for nettsiden til iFightDepression og ikke andre nettsider vi henviser til.

Hva sikter den til?

iFightDepression-verktøyet som denne personvernerklæringen sikter til, ble utviklet med støtte fra den europeiske union (EU) i forbindelse med PREDI-NU-prosjektet (sept. 2011-aug. 2014), presentert av erfarne forskere med lang fartstid innen psykisk helsefremmende arbeid og forskning. Etter prosjektslutt har iFightDepression blitt administrert av European Alliance Against Depression (EAAD).
 
Du kan kontakte EAAD via epost (contact@eaad.net) eller via vanlig post til:
European Alliance Against Depression e.V
Goerdelerring 9
D-04109 Leipzig

Hvilke data vil bli lagret om deg?

Epost adressen som du oppga for å få tilsendt registreringslink vil bli lagret, i tillegg til brukernavnet du valgte ved registrering. Disse blir brukt for å styre tilgang til brukerkontoen din, og for at veilederen din skal kunne ha tilgang til dataene dine (hvis du valgte å dele disse med ham/henne).

Verktøyet lagrer humørskårene og arbeidsark, samt hvilke sider du har arbeidet med. Ved registrering blir du bedt om å oppgi kjønn og alder. Som en del av den kontinuerlige evalueringen av programmet, vil du bli bedt om å svare på spørsmål:

 • Ved første gang du logger inn
 • Etter den sjette workshopen ELLER etter 8 uker (via en link som du får tilsendt på epost)

Noen tekniske data blir også lagret: passordet ditt, tidspunktet for den siste gangen du logget inn og identifiseringkoden for veilederen som opprettet brukerkontoen din. 

Hvorfor lagrer vi denne informasjonen?

Bruken av iFightDepression krever lagring av dataene du skriver inn. For eksempel gjør lagring av data det mulig for deg å følge med på humøret ditt over tid eller å fortløpende fullføre arbeidsarkene på nettet. For å få best mulig utbytte av behandlingen kan du også bestemme deg for å dele denne informasjonen med behandleren din. Dette er bare mulig hvis de ovennevnte dataene blir lagret i verktøyets database. Disse dataene blir lagret sammen med dato og tid for når du har brukt verktøyet.

I tillegg er din erfaring med iFight Depression interessant for oss når vi skal evaluere verktøyet. Blant annet ønsker vi å:

 • Optimalisere verktøyet for fremtidig bruk
 • Få en oversikt over hvor mange som fullfører programmet og hvor mange som dropper ut
 • Se hvorvidt verktøyet lykkes i å redusere de depressive symptomene du rapporterer eller ikke
 • Finne ut hvordan dette henger sammen med hvordan du bruker verktøyet

I tillegg vil humørskårene og arbeidsarkene dine bli analysert for å besvare forskningsspørsmål om bruken av verktøyet.

Det er ikke nødvendig for oss å kjenne til ditt navn og din epost adresse når vi gjør dette. Derfor gjøres disse analysene på avidentifiserte data (uten navn og epost adresse). Heller ikke hvis du bruker feedback-skjemaet i verktøyet vil vi kunne se hvilken bruker som ga oss tilbakemeldingen.

Verktøyet bruker en epost adresse for  hver bruker for å kunne sende registreringslink og for at du kan logge på uten å måtte huske et brukernavn.

Hva vil bli gjort med denne informasjonen og er dataene beskyttet?

Alle dataene vi samler inn lagres på en sentral server underlagt strenge sikkerhetstiltak. Alle rimelige fysiske og tekniske tiltak vil bli gjort for å sikre beskyttelsen av dataene. Dataene vil analyseres og evalueres med det formål å optimalisere verktøyet for fremtidig bruk og for å oppnå vitenskapelig kunnskap om bruken av internettbaserte programmer slik som iFightDepression. For dette formålet blir data overført trygt mellom partnerorganisasjoner og prosjektpartnere involvert i evalueringsoppgaver. Alle deltagende prosjektsentre er underlagt databeskyttelseslover og blir instruert til å håndtere arbeid med dataene med høyest mulig sensitivitet. Anonymiserte utdrag fra informasjonen som blir skrevet inn i verktøyet kan bli brukt i (vitenskapelige) publikasjoner om iFightDepression og/eller i informasjonsspredning om  det.

Du kan bidra til sikkerheten av dataene dine ved å holde passordet ditt hemmelig.

Hvem vil ha tilgang til dataene mine?

Avidentifiserte data er kun tilgjengelig for ansatte hos EAAD eller forskere og partnerorganisasjoner, som er instruert av  EAAD-administrasjonen.

EAAD vil aldri:

 • Bruke eller gjøre noen av dine personlige data tilgjengelig uten din eksplisitte tillatelse, kun unntaksvis hvis lovpålagt.
 • Bruke dine personlige data til å sende deg informasjonseposter som du har ikke har samtykket til (spam).
 • Gi eller selge dine personlige data til en tredje part (f.eks. for markedsføring el.l).

Har jeg rett til å få tilgang til eller slette disse dataene?

Ja, du har disse rettighetene i henhold til EU's personvernforordning (GDPR):

 • rett til å få tilgang til personlige data som vi har lagret
 • rett til å korrigere data som vi har lagret som ikke er riktige
 • rett til å få slettet alle data som er lagret om deg

Hvis du ønsker å se dataene vi har eller å slette dem, vennligst send en epost til  ifightdepression@eaad.net. I tittelfeltet til eposten skriver du 'Data Request - iFightDepression tool'. 

Hvis du ikke er fornøyd med måten vi håndterer dataene kan du klage til Personvernombudet for forskning (NSD).

Cookies

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (små filer som kan lagres på en datamaskin eller annen enhet når brukeren går inn på enkelte nettsider). En informasjonskapsel gjør det mulig for en nettside å «kjenne igjen» en brukers enhet og gjør det lettere å navigere på siden fordi man slipper å skrive inn data på nytt hele tiden. I iFightDepression brukes informasjonskapslene til å gjenkjenne deg når du logger inn og til å finne den rette språkversjonen. Midlertidige informasjonskapsler brukes ved autentisering.

Endringer i denne personvernerklæringen

Hvis vi gjør endringer i hvilke data vi samler inn og hvordan vi bruker dataene, kommer vi til å endre iFightDepressions personvernerklæring. Brukere av verktøyet vil bli informert om de endrede vilkårene.

Hvis du har flere spørsmål om denne personvernerklæring eller et annet problem tilknyttet iFightDepression, vennligst kontakt ifightdepression@eaad.net.