iFightDepression

Betingelser for bruk

Samtykke mellom iFightDepression-brukeren og European Alliance Against Depression (EAAD).

Ved bruk av denne nettsiden bekrefter du at du har lest og samtykket til de følgende bruksvilkårene:

EAAD har opphavsrett til all informasjon og materiell, inkludert grafikk og design, i iFightDepression, hvis ikke annet er oppgitt. Reproduksjon eller distribusjon av informasjon og materiell, både helt og delvis, forutsetter tillatelse.

Kun registrerte brukere har tilgang til informasjonen og materiellet. Deres bruk er kun forutsatt privat bruk. Enhver annen bruk, samt reproduksjon av informasjon eller materiell, krever forhåndstillatelse fra EAAD.

iFightDepression inneholder linker til andre tredjeparters nettsider. Disse referansene blir gitt for å øke verktøyets brukskvalitet. EAAD har ikke noen innflytelse på disse nettsidenes innhold, og EAAD er heller ikke ansvarlig for deres tilgjengelighet.

iFightDepression er ikke et medisinsk produkt. Verktøyet er ikke et mulig enkeltstående behandlingstilbud uansett type depresjon. Det er et veiledet dataprogram, som kan støtte selvhjelp hos pasienter med milde former for depresjon. Informasjonen som er tilgjengelig på nettsiden er et tillegg til vanlig behandling, og er ingen erstatning. Humørvurderingen i iFightDepression hjelper deg med å følge med på humøret ditt og er kun av informativ karakter. Enhver psykisk lidelse, slik som depresjon, bør bli diagnostisert og behandlet av kvalifisert helsepersonell. iFightDepression kan ikke alene dekke dette behovet.

Bruk av iFightDepression skal skje i veiledning fra en lege eller annen behandler innenfor psykisk helsevern. Skulle du føle deg verre eller støte på noen spørsmål mens du bruker verktøyet, vennligst ta kontakt med behandleren din. Dette gjelder spesielt hvis du opplever svært lavt stemningsleie, en akutt krise eller tenker på å skade deg selv.

EAAD fraskriver seg ethvert ansvar for skade eller tap (inkludert, men ikke begrenset til, direkte, indirekte, økonomiske eller følgetap) som følge av eller knyttet til informasjonen på denne nettsiden, ei heller bruk eller handlinger begått eller ikke begått på bakgrunn av informasjonen på denne nettsiden (inkludert, uten begrensinger, til tap og skade forårsaket av uaktsomhet).

Dataene som er opprettet tilknyttet bruk av iFight Depression blir lagret på en sikker server i Tyskland. Alle tiltak for databeskyttelse og datasikkerhet under normale omstendigheter er foretatt. Du vil ikke på noe tidspunkt bli bedt om å skrive inn navnet ditt. Alle data blir pseudonymisert, som vil si at all data som kan være identifiserende blir omkodet under et pseudonym (et identifiseringsnummer) og er ikke synlige.

Du har juridisk rett til å få tilgang til, korrigere, slette eller suspendere dine data som vi besitter. Kontaktinformasjon i så henseende, samt mer informasjon om datasikkerhet, er redegjort for i vår personvernerklæring. Den forklarer hvilke data vi har lagret og hvilket/hvilke formål dataene blir brukt til.

Hvis du har flere spørsmål om iFightDepressions bruksvilkår eller har andre problemer tilknyttet verktøyet, vennligst kontakt ifightdepression@eaad.net.