iFightDepression

Velkommen! Så fint at du er her!

  • Har du opplevd å være mer trøtt og sliten enn vanlig, umotivert eller følt deg deprimert/nedstemt i mer enn 2-3 uker?
  • iFightDepression er et internettbasert selvhjelpsverktøy for personer som har mildere former for depresjon. iFightDepression er gratis å bruke. Det har som formål å hjelpe personer å mestre sine depresjonssymptomer og fremme tilfriskning med veiledning fra en helsearbeider som har fått opplæring i dette.
  • Hvis du har fått tilgang til verktøyet, kan du logge deg inn for å begynne å jobbe med verktøyet. Hvis du ikke allerede har mottatt innloggingsinformasjon, ber vi om forståelse for at det foreløpig ikke vil være mulig for deg å bruke verktøyet.
  • Hvis du har en depresjon og er interessert i iFightDepression, vil vi informere deg om at verktøyet kun kan brukes med veiledning fra en helsearbeider. Vi anbefaler deg å ta kontakt med din fastlege eller behandler for å snakke om andre muligheter for veiledning og behandling. Hvis du er helsearbeider og er interessert i implementering av verktøyet i din praksis, vennligst kontakt oss på ifightdepression@eaad.net for mer informasjon.