iFightDepression

Kasutustingimused

Leping iFightDepression eneseabiprogrammi kasutaja ja Euroopa Allianss Depressiooni vastu (EAAD; European Alliance Against Depression) vahel

Käesoleva veebilehe kasutamine tähendab, et olete lugenud ja nõustute alljärgnevate kasutustingimustega:

Kogu eneseabiprogrammis sisalduv informatsioon ja materjalid, sealhulgas graafikud ja disain, on EAAD poolt autoriõigustega kaitstud, kui ei ole sätestatud teisiti. Ilma eelneva konsortsiumi nõusolekuta on materjalide reproduktsioon või matejalide või selle osade levitamine keelatud. Intellektuaalse omandi õigused kuuluvad EAAD-le.

Vaid registreeritud kasutajad saavad ligipääsu iFightDepression eneseabiprogrammis sisalduvale informatsioonile ja materjalidele. Selle informatsiooni ja materjalide kasutamine on lubatud vaid isiklikuks otstarbeks. Nende mistahes muu kasutamine nõuab eelenevat EAAD nõusolekut.

iFightDepression eneseabiprogramm ei ole meditsiiniline vahend. See on arvutiprogramm, mis võib suurendada kergemate depressiooni vormidega patsientide eneseabioskusi ning seda pakutakse neile koostöös arsti või vaimse tervise spetsialistiga.

Veebilehel sisalduv informatsioon on ravi täiendav, mitte seda asendav vahend. iFightDepression eneseabiprogramm on mõeldud kasutamiseks perearsti või vaimse tervise spetsialisti juhendamisel. Kui peaksid end tundma programmi kasutamise ajal halvemini või sul tekivad seoses programmi kasutamisega küsimused, võta ühendust on perearsti või vaimse tervise spetsialistiga, kes sind programmi kasutamise ajal juhendab.

EAAD ei vastuta kahju (sealhulgas, kuid mitte ainult, otsese, kaudse, majandusliku ja hiljem tekkida võiva kahju) eest, mis on seotud veebilehel sisalduva informatsiooniga, selle informatsiooni kasutamisega või veebilehel sisalduva informatsiooni põhjal tehtud või tegemata jäetud tegevusega (sealhulgas, kuid mitte ainult, hooletusest tingitud kahju).