iFightDepression

Andmekaitse

Miks on käesolev andmekaitse reeglistik oluline?

Käesolev reeglistik on oluline, sest see selgitab, milliseid andmeid me iFightDepression.eu veebilehe külastajate kohta kogume ning millistel eesmärkidel me neid andmeid kasutame .

Millega on see seotud?

Käesoleva veebilehe valmimist on toetanud Euroopa Liit ning see on välja töötatud projekti PREDI-NU (september 2011 – august 2014) raames, mida esindavad valdkonnas kogenud teadlased ja vaimse tervise edendajad. Eestis koordineeris projekti Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut (ERSI).

ERSI-ga saab ühendust võtta

 • e-maili aadressil ersi@suicidology.ee,
 • telefonil (+372) 651 6550
 • või postiaadressil:
  Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut (ERSI),
  Õie 39
  11615 Tallinn

Peale projekti lõppu vastutab veebilehe töös hoidmise eest Euroopa allianss depressiooni vastu (EAAD, European Alliance Against Depression).

EAAD-ga saab ühendust võtta

 • e-maili aadressil contact@eaad.net,
 • telefonil +49 341 22387470
 • või postiaadressil:
  European Alliance Against Depression e.V.
  Goerdelerring 9
  04109 Leipzig
  Germany

Milliseid andmeid kogutakse?

Teil ei paluta veebilehel iFightDepression.eu avaldada oma nime: kõik kogutud andmed jäävad anonüümseks.

Me kogume alljärgnevaid andmeid:

 • mis keeles Te eneseabiprogrammi iFightDepression kasutate
 • millal Te eneseabiprogrammi iFightDepression kasutate
 • millist veebilehe osa kasutate
 • demograafilised andmed nagu vanus ja ametialane staatus registreerimise hetkel
 • andmeid Teie meeleolu kohta (hinnatakse küsimustiku abil, milles on 9 küsimust)
 • informatsioon, mille sisestate projekti hindamise eesmärkidel (näiteks ootused eneseabiprogrammile ja rahulolu eneseabiprogrammiga)
 • sissekanded töölehtedel

Eneseabiprogrammi iFightDepression kasutamisega kaasneb uuring, mille eesmärgiks on programmi hinnata. Teile antakse unikaalne uuringu ID kood, mis võimaldab meil

Teie erinevaid vastuseid omavahel seostada, kuid isikutuvastamist võimaldavaid andmeid veebilehel ei hoita.  Ka informatsioonilehel, mille Te enne programmi kasutama asumist saite, on kirjeldatud uuringu käigus kogutavaid andmeid. Te juba nõustusite uuringu eesmärgil kirjeldatud andmete kogumisega.

Miks me seda informatsiooni kogume?

Soovime iFightDepression eneseabiprogrammi kasutamise kohta rohkem teada. Me tahaksime:

 • iFightDepression eneseabiprogrammi tulevikus optimeerida
 • saada ettekujutus programmi läbinute ja katkestajate arvu kohta
 • saada aimu programmi efektiivsusest depressiooni sümptomite vähendamisel
 • välja selgitada, kuidas see suhestub Sinu programmi kasutamise viisi või harjumustega.

Mida selle informatsiooniga tehakse ja kas see on turvaline?

Kõiki andmeid hoitakse turvaliselt ühe Saksmaa interneti-teenuse pakkuja valdustes (“Planet 33”). Andmete turvalisuse tagamiseks protsessi igas etapis võetakse kasutusele kõik vajalikud füüsilised ja tehnilised meetmed. Andmeid analüüsitakse eneseabiprogrammi optimeerimise huvides. Nimetatud eesmärgil liigutatakse andmeid nende turvalisust silmas pidades vaid nende EAAD liikmesriikide vahel, kes programmi hindamisega tegelevad. Eestiga sarnased andmekaitse reeglid kehtivad kõikides EAAD võrgustiku riikides. Andmeid töödeldakse nii delikaatselt kui võimalik. Anonüümseid andmeid võidakse kasutada (teaduslikes) publikatsioonides, et eneseabiprogrammi kohta informatsiooni levitada.

Kas mul on õigus enda andmetele ligi pääseda või nõuda enda kohta käivate andmete andmebaasist kustutamist?

Jah, Teil on õigus oma andmetele ligi pääseda ja nõuda nende kustutamist vastavalt Isikuandmete kaitse seaduses sätestatud reeglitele. Vastava sooviga tuleb pöörduda E-maili aadressil ersi@suicidology.ee või postiaadressil: iFightDepression, Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut, Õie 39, Tallinn 11615. Kui eelistate pöörduda otse EAAD võrgustiku poole, kirjutage E-posti aadressil contact@eaad.net ning märkige kirja pealkirjaks “Data Request – iFightDepression tool”.

Kellel on minu andmetele ligipääs?

Kogutud anonüümsetele andmetele on ligipääs vaid EAAD võrgustiku liikmetel, eesmärgiga eneseabiprogrammi hinnata.

Küpsised

Veebileht kasutab küpsiseid (väikseid faile, mis laaditakse veebilehte külastades alla arvutisse või mõnda muusse kasutatavasse seadmesse). Küpsised võimaldavad veebilehel kasutaja arvuti või seadme ära tunda ning see muudab veebilehel navigeerimise lihtsamaks, sest puudub vajadus juba varasemalt sisestatud andmeid uuesti sisestada. Eneseabiprogramm iFightDepression kasutab küpsiseid selleks, et kasutajat sisselogimisel ära tunda ja talle automaatselt eelistatud keelt pakkuda. Seansi (ajutisi) küpsiseid kasutatakse autentimise protsessis ja selleks, et tuvastada, kas kasutaja viibib veebilehel mobiilse seadmega või mitte. Vaikimisi neid küpsiseid ei säilitata, kuid kui soovite, et veebileht jätaks Teie sisselogimise andmed meelde, tuleb peale esmast sisselogimist ja andmete sisestamist teha linnuke kasti “mäleta mind”. Küpsiseid kasutatakse ka selleks, et tuvastada milliseid veebilehe osasid Te külastasite ja mis keeles eneseabiprogrammi kasutate.

Andmekaitse reeglistiku muutmine

Kui peaksime muutma andmete kogumise ja kasutamise korda, viiakse vastavad muudatused sisse ka iFightDepression eneseabiprogrammi Andmekaitse reeglistikku. Kasutajaid teavitatakse muutunud tingimustest.