iFightDepression

Условия за ползване

Споразумение между потребителя на инструмента iFightDepression и Европейския алианс срещу депресията (EAAD)

С използването на този уебсайт потвърждавате, че сте прочели и приемате следните условия за ползване:

Цялата информация и материали, включително графиките и дизайна, на инструмента iFightDepression са, освен ако не е посочено друго, защитени с авторски права от EAAD. Без предварително разрешение те не могат да бъдат възпроизвеждани или разпространявани по друг начин, нито изцяло, нито частично. Правата на интелектуална собственост лежат в EAAD.

Само регистрирани потребители имат достъп до информацията и материалите. Използването им е предвидено само за лична употреба. Всяка друга употреба, както и всяко възпроизвеждане на информация и материали изискват предварително разрешение от EAAD.

iFightDepression инструментът съдържа някои връзки към уебсайтове на трети страни. Тези връзки са предоставени за повишаване използваемостта на инструмента iFightDepression. EAAD няма никакво влияние върху съдържанието на тези уебсайтове, нито носи отговорност за тяхната наличност.

Инструментът iFightDepression не е медицинско устройство (medical device). Toй не представлява възможен самостоятелен вариант за лечение на всяка форма на депресия. Това е ръководена компютърна програма, която може да подпомогне самоуправлението на пациенти с по-леки форми на депресия. Информацията, достъпна на уебсайта, представлява добавка към редовното лечение, която сама по себе си не замества. Оценката на настроението в инструмента iFightDepression има за цел да ви помогне да следите настроението си в аспекта на информативна услуга. Всяко психично разстройство, като депресия, трябва да се диагностицира и лекува от квалифициран специалист. Инструментът iFightDepression сам по себе си не може да служи за тази цел.

Използването на инструмента iFightDepression е предназначено да се осъществява под ръководството на лекар или специалист по психично здраве. Ако се чувствате по-зле или имате някакви въпроси, докато използвате този инструмент, моля, свържете се с Вашия ръководен лекар или специалист по психично здраве. Това е от особено значение, ако чувствате, че изпитвате много лошо настроение, остра криза или дори мислите да си навредите.

В никакъв случай EAAD няма да носи отговорност за наранявания, загуби или щети (включително, но не само за директни, недиректни, икономически и последващи щети) по какъвто и да било въпрос, свързан с каквато и да е информация на уебсайта, нито за използването на информация, нито за действия, предприети или непредприети в резултат на информацията, съдържаща се в уебсайта (включително загуба или повреда, причинена от небрежност).

Получените данни, свързани с използването на iFightDepression, се съхраняват на защитен сървър.

Прилагат се всички механизми за защитата и на данните, съгласно обичайните разпоредби. Вие няма да бъдете помолени да въведете своето име. Всички данни, които се изискват се псевдонимизират, което означава, че всички идентифициращи данни се кодират с псевдоним (идентификационен номер на системата) и не са видими.

По закон имате право на достъп, коригиране, изтриване или спиране на Вашите данни, които съхраняваме. Данните за контакт за такова искане, както и допълнителни съвети, обвързани със сигурността на данните, са посочени в нашата декларация за поверителност на данните. Там има информация кои данни събираме, с каква цел и как ги използваме.